Лична медицинска форма

Име *
имейл *
1. Имате ли хронични мускулно-скелетни нарушения или скорошни наранявания?
Ако отговорът е „Да“, моля, посочете.
2. Имате ли заболявания на сърдечно-съдовата или друга система?
Ако отговорът е „Да“, моля, посочете.
3. Имате ли доказани алергии, астма, епилептични припадъци, инсулинова зависимост?
Ако отговорът е „Да“, моля, посочете.
Как оценявате физическото си състояние от 1 до 5 (1- изпитвам затруднения при изкачването на повече стъпала, 5 - чувствам се годно да участвам в любителски планински маратон).
Друга информация:
Политика за поверителност *