Декларация за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ НА ГРИЙН ВАЛЕЙС ООД.

Личните данни, които администраторът събира и обработва от Вас са: 
три имена, ЕГН, адрес и данни по лична карта/документ за самоличност, пол, гражданство, телефонен номер, електронна поща.
Специална категория данни: данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: 

  • Обработването се основава на вашето съгласие.
  • Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор за предоставяне на туристическа услуга.
  • Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение по Закона за Туризма, ЗСч и подзаконова нормативна уредба.
  • Всички законни интереси, преследвани от нас като Администратор при обработка на Вашите данни, са с цел да сключим договор с Вас и да изпълним задълженията си като туроператор, включително да защитим своите права и интереси в тази връзка.

Следните организации/лица ще получат достъп до личните ви данни: 

  • Служителите във фирма Грийн Валейс.
  • Трети страни ако се налага според туристическата услуга: турооператор/агент/доставчик на туристически услуги в Република България, в ЕС и извън ЕС, on-line базирани резервационни системи, транспортни дружества; дружества, осигуряващи трансфери, екскурзоводи или дружества, осигуряващи допълнителни турове на място, други държавни органи и институции – за издаване на виза, авиокомпании – при резервиране на самолетни билети, резервационна система – глобални доставчици на хотели, хотели, застрахователни дружества, обслужващата администратора банка (за целите на успешното плащане на услугата по договора), външна счетоводна фирма, НАП, правоприлагащите органи, КЗЛД, правоприлагащите органи.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация 
Администраторът ще предаде данните Ви извън ЕС само, ако това следва от договора за туристическа услуга, сключен с Вас. Данните ще бъдат предавани само към страни, прилагащи адекватното ниво на защита на данните, или по отношение на които администраторът е предвидил гаранции за приложимите права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

Период на съхраняване на данните: 
Ние ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани и в съответствие с нашата политика за защита на данните. Данните ще бъдат сигурно унищожени, когато вече не се изисква тяхното обработване.
Данните ще бъдат съхранявани в електронен вариант.

Съгласие: 
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните, който във всеки един момент може да Ви бъде предоставен от Администратора.